2012 M. LIETUVOS BMA TARPKLUBINIO BĖGIMO

KONKURSO NUOSTATAI

 

I. Tikslas ir uždaviniai

 

1. Įtraukti kuo daugiau bėgimo mėgėjų ir kitų bėgimą propaguojančių klubų narius bei pavienius mūsų šalies gyventojus į bėgimo renginius.

2. Patikrinti BMK ir kitų bėgimą propaguojančių klubų aktyvumą ir skaitlingumą.

3. Sudaryti galimybę visiems bėgimą propaguojantiems klubams lygiomis teisėmis rungtyniauti tarpusavyje.

4. Išaiškinti pajėgiausius mūsų šalies Lietuvos BMA asocijuotus klubus.

5. Skatinti papildomais taškais klubus už renginių vykdymą bei jų narių dalyvavimą bėgimo varžybose užsienyje.

 

II. Laikas, vieta ir programa

 

Data

Turai

Įskaitinio renginio pavadinimas

Nuotoliai Kur vyksta

2012-03-11

I turas

Bėgimas „A. Kulviečio obeliskas – Jonava“

2 km ir 12,5 km

Jonavoje

2012-05-26

II turas

Festivalio „Sportas visiems“ bėgimų nuotoliai

1 km; 5 km; 10 km

Palangoje

2012-09-29

III turas

Estafetinis bėgimas „Vingio parko taurė“

5 dal. x 1 km ir 5 dal. x 5 km

Vilniuje

2012-10-06

IV turas

Bėgimas „Pakruojo dvaro takais“

500 m; 1 km; 2,777 km; 11,108 km Pakruojyje

2012-10-13

V turas

Bėgimas „Kauno ruduo-2012“

2,5 km; 5 km; 10 km

Kaune

 

III. Dalyviai

 

Konkurse gali dalyvauti visi juridiniai Lietuvos BMA nariai ir kitų bėgimą propaguojančių klubų atstovai, neribojant amžiaus, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgimo varžybose. Ikimokyklinio amžiaus vaikai, jei varžybų metu kartu su jais nėra tėvų, tokio amžiaus vaikai privalo turėti nors vieno iš tėvų raštišką sutikimą, kuriame nurodo, jog leidžia savo vaikui dalyvauti bėgimo varžybose.

 

IV. Konkurso įskaita ir taškų skaičiavimo sistema

 

Konkurso įskaitą sudaro:

1) taškai iškovoti 5 (penkiuose) privalomuose įskaitiniuose renginiuose;

2) taškai iškovoti 10 (dešimtyje) pasirinktinai dalyvautose varžybose 2012 m. bėgyje;

3) taškai skirti už bėgimo renginių vykdymą;

4) taškai skirti už dalyvavimą bėgimo varžybose užsienyje.

4.1 Privalomuose bėgimo renginiuose taškai skaičiuojami sekančiai: bet kokio nuotolio nugalėtojas pelno tiek taškų, kiek dalyvių sėkmingai baigė tą nuotolį. Už antrą vietą – vienu tašku mažiau, už trečią – dviem taškais mažiau ir t.t. (Individualiai startavusiems dalyviams taškai skiriami, bet jiems įskaita nevedama). Vadovaujantis šiuo principu už paskutiniąją vietą klubo narys ar individualiai startavęs bėgimo dalyvis gauna vieną tašką. Be to bėgimo nuotoliai yra vertinami pagal koeficientus sekančiai: nuotoliai nuo 1 km iki 7 km – įvertinti koeficientu 1; nuo 8 km iki 12 km – 2; 13–15 km – 3; ½ maratono – 4, o maratone – 8. Bet kokiame nuotolyje vietos ir taškai moterims bei vyrams skaičiuojami bendrai (mums svarbi užimta vieta, o ne rezultatas).

4.2 Pasirinktuose bėgimo renginiuose klubams taškai bus skaičiuojami pagal jų narių užimtas vietas ir už jas gautą taškų sumą – visų 10 renginių taškai bus sumuojami ir galutinėje įskaitoje laimės klubas surinkęs didžiausią taškų sumą. Tokiu pat principu bus nustatomos ir sekančios vietos.

4.3 Už bėgimo renginių vykdymą taškai bus skiriami sekančiai:

a) jeigu bėgimo renginyje dalyvauja iki 100 dalyvių, klubui skiriama – 30 taškų;

b) jeigu bėgimo renginyje dalyvauja iki 150 dalyvių, klubui skiriama – 50 taškų;

c) jeigu bėgimo renginyje dalyvauja 200 ir daugiau dalyvių, klubui skiriama 100 taškų

            4.4. Taškai klubams už jų narių dalyvavimą varžybose užsienyje bus skiriami sekančiai:

                   a) už nubėgtus 5 km – 10 taškų;

                   b) nubėgtus 10 km – 20 taškų;

                   c) nubėgtus 15 km – 30 taškų;

                   d) už nubėgtą pusę maratono – 40 taškų;

                   e) už nubėgtą maratono nuotolį – 80 taškų.

           

            Ypač didelis dėmesys skiriamas bėgime dalyvaujančių šeimų (mama, tėvas, duktė, sūnus, sesuo, brolis) skatinimui - kiekvieno jų nario iškovotų taškų suma dauginama iš šeimos nariųskaičiaus, sėkmingai baigusių bet kurį tų varžybų įskaitinio ir pasirinkto konkurso turo nuotolį. Klubų vadovai ir patys dalyviai registracijos metu dalyvio kortelėje privalo nurodyti šeimos narių skaičių arba sekančią dieną apie tai informuoti rezultatų skaičiavimo komisijos pirmininką R. Bernotą arba generalinį sekretorių V. Dobrovolską. Jeigu šio reikalavimo nebus laikomasi, taškai bus skaičiuojami be išimtinio koeficiento.

            Estafetiniuose bėgimuose klubo surinkta taškų suma dauginama iš etapų skaičiaus – 2012 metais: - įskaitiniame estafetiniame bėgime „Vingio parko taurė“- dauginsime iš 5.

 

Pastaba:

            1) Taškai bus skaičiuojami abiems klubų grupėms atskirai;

            2) Už bėgimo renginių vykdymą 2012 m. bėgyje ir klubų narių dalyvavimą bėgimo renginiuose užsienyje surinkti taškai bus sumuojami ir metų pabaigoje skaičiuojami kaip vienas papildomas įskaitinis renginys.

 

V. Nugalėtojų nustatymas

 

Konkurso nugalėtojai ir prizininkai bus nustatomi remiantis šiais vertinimo kriterijais:   

a) kiekviename (privalomame) įskaitiniame ture klubui, surinkusiam didžiausią taškų sumą, kompleksinėje įskaitoje bus skirta I vieta; sekanti taškų suma bus įvertinta - II-ja vieta ir t. t. pagal šį vertinimo kriterijų nugalės klubas surinkęs mažiausią vietų sumą. Privalomame įskaitiniame ture nedalyvavusiam klubui atiteks paskutinioji vieta + 5 baudos taškai.

b) 10 –ties pasirinktų bėgimo renginių kriterijaus nugalėtoju taps klubas metų bėgyje surinkęs didžiausią sumą taškų;

c) gauti taškai už bėgimo renginių vykdymą ir klubo narių dalyvavimą bėgimo renginiuose užsienyje bus sumuojami ir šio kriterijaus nugalėtoju taps klubas surinkęs didžiausią taškų sumą.

            2012 metų tarpklubinio bėgimo konkurso nugalėtoju taps klubas, kuris visų vertinimo kriterijų sumoje surinks mažiausią vietų sumą. Tokiu pat pagrindu bus išaiškintos ir visos sekančios vietos.                   

            Jeigu du ar daugiau klubų surinks vienodą vietų sumą, nugalėtoju bus paskelbtas (arba aukštesnę vietą užims) tas klubas, kuris bus iškovojęs daugiau prizinių ar aukštesnių vietų. Jei ir šie rodikliai bus vienodi, nugalėtoju taps tas klubas, kuris užims aukštesnę vietą Festivalio „Sportas visiems“ bėgimo renginiuose Palangoje. Oficiali įskaita bus vedama ir skelbiama mūsų internetiniame puslapyje tik tarp asocijuotų Lietuvos BMA narių (klubų), kurie iki 2012 m. gegužės mėn. 25 d. bus sumokėję metinį nario mokestį (25 Lt). Priešingu atveju Lietuvos BMA Valdyba savo internetiniame puslapyje skelbs klubus-skolininkus ir spręs dėl jų veiklos sustabdymo Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijoje.

 

VI. Apdovanojimas

 

2012 metų tarpklubinio bėgimo konkurso nugalėtojas I asocijuotų klubų grupėje bus apdovanotas sportine taure (iki 300,00 Lt vertės) ir I laipsnio diplomu. Klubui, iškovojusiam antrąją vietą, bus įteikta sportinė taurė (iki 200,00 Lt vertės) ir II laipsnio diplomas. Klubui, iškovojusiam trečiąją vietą, bus įteikta sportinė taurė (iki 100,00 Lt vertės) ir III laipsnio diplomas.

2012 m. tarpklubinio konkurso nugalėtojas II asocijuotų klubų grupėje bus apdovanotas sportine taurė (iki 200,00 Lt vertės) ir I laipsnio diplomu, antros vietos laimėtojui bus įteikta sportinė taurė (iki 150,00 Lt vertės) ir II laipsnio diplomas, o III vietos laimėtojui bus įteikta sportinė taurė (iki 70,00 Lt vertės) ir III laipsnio diplomas.

 

VII. Priėmimo sąlygos

 

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija tarpininkaus bėgimo klubams, kad  miestų ir rajonų, kuriems suteikta teisė vykdyti įskaitinius tarpklubinio bėgimo konkurso turus, varžybų organizatoriai atleistų asocijuotus klubų narius nuo starto mokesčio. Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos Valdyba įsipareigoja pagal turimas 2012 m. finansines galimybes įskaitinių  (5 privalomų) bėgimo turų ir kitų bėgimų organizatoriams ir vykdytojams skirti atitinkamą finansinę paramą sportinių prizų, taurių, medalių pirkimui, kurie bus panaudoti nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimui.

 

PASTABA: atsakomybę už savo sveikatą ir pasekmes varžybų metu prisiima kiekvienas bėgimo dalyvis, tai patvirtindamas savo parašu varžybų dalyvių registracijos protokole arba dalyvio kortelėje.

Sukurtas 2012-02-15 , Atnaujintas 2012-02-15