2013 M. LIETUVOS BĖGIMO MĖGĖJŲ ASOCIACIJOS TARPKLUBINĖS BĖGIMO TAURĖS

N U O S T A T A I

 

 

I. Tikslas ir uždaviniai

1. Įtraukti kuo daugiau bėgimo mėgėjų ir kitus bėgimą propaguojančių klubų narius bei pavienius mūsų šalies gyventojus į bėgimo renginius.

2. Vykdant bėgimo renginius siekiama prisidėti prie sporto kaip sveiko gyvenimo būdo propagavimo.

3. Patikrinti Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos (LBMA) klubų aktyvumą bei skaitlingumą.

4. Sudaryti galimybę visiems bėgimą propaguojantiems klubams lygiomis teisėmis rungtyniauti tarpusavyje.

5. Išaiškinti pajėgiausius LBMA asocijuotus klubus.

 

II. Laikas, vieta ir programa

Data

Turas

Įskaitinio renginio pavadinimas

Nuotoliai

Kur vyksta

2013-03-11

I

Bėgimas „A. Kulviečio obeliskas – Jonava“

2 ir 12,5 km

Jonavoje

2013-04-13

II

45-tas respublikinis bėgimas „SENVAGĖ-2013“

1 km; 5 km; 10 km

Panevėžyje

2013-06-01

III

Festivalio „Sportas visiems“ bėgimo renginiai

1 km, 5 km ir 10 km

Palangoje

2013-06-09

IV

KAUNO MARATONAS

10 km; 21,098 km; 42,195 km

Kaune

2013-08-10

V

XIV-asis tarptautinis Pasvalio maratonas

1 km; 3 km; 10 km; 42,195 km

Pasvalyje

2013-09-22

VI

Bėgimas „Saulės mūšis -2013“

1 km; 2 km ; 12,360 km

Šiauliuose

2013-09-28

VII

Nidos pusės maratono bėgimas

1 km;  2 km; 3 km; 5,4 km; 21,098 km

Nidoje

2013-10-05

VIII

Tradicinis bėgimas „Pakruojo dvaro takais“

0,5 km; 1 km; 2,777 km; 11,108 km

Pakruojyje

2013-10-12

IX

Bėgimo varžybos „Gintarinė jūrmylė 2013“

0,5 jūrmylės; 1 jūrmylė; 3 jūrmylės; 6 jūrmylės

Klaipėdoje

2013-12-21

X

Kauno „Kalėdinis bėgimas - 2013“

2,3 km, 5,7 km ir 11,5 km

Kaune

III. Dalyviai

Bėgimo renginiuose gali dalyvauti visi bėgimo mėgėjai, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgimo varžybose. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką, tai patvirtindami savo parašu dalyvio registracijos kortelėje, bei įsipareigoja dėl to nereikšti bėgimo organizatoriams jokių pretenzijų. Už nepilnamečius, dalyvaujančius bėgimuose, atsako jų tėvai, globėjai, treneriai arba lydintys mokytojai.

 

IV. Taurės turų įskaita ir taškų skaičiavimo sistema

Konkurso įskaitą sudaro taškai iškovoti 8 (aštuoniuose) iš 10 (dešimties) įskaitinių renginių. Skaičiuojami  8 (aštuoni) geriausi pasiekti rezultatai.

Taškai bėgimo varžybose skaičiuojami sekančiai: bet kokio nuotolio nugalėtojas pelno tiek taškų, kiek dalyvių sėkmingai baigė tą nuotolį. Už antrą vietą – vienu tašku mažiau, už trečią – dviem taškais mažiau ir t.t. (individualiai startavusiems dalyviams taškai skiriami, bet jiems nevedama įskaita). Vadovaujantis šiuo principu už paskutiniąją vietą klubo narys ar individualiai startavęs bėgimo dalyvis gauna vieną tašką. Be to bėgimo nuotoliai yra vertinami pagal koeficientus:

- nuotolis iki 7 km vertinamas koeficientu 1;

- nuotolis nuo 7 km iki 14 km vertinamas koeficientu 2;

- nuotolis nuo 14 km iki 21 km (įskaitant ir pusė maratono) vertinamas koeficientu 3;

- nuotolis nuo 21 km iki 35 km vertinamas koeficientu 4;

- nuotolis virš 35 km vertinamas koeficientu 5.

Bet kokiame nuotolyje moterims ir vyrams taškai skaičiuojami pagal bendrai užimtą vietą. Papildomas koeficientas skiriamas bėgime dalyvaujančių šeimų (mama, tėvas, duktė, sūnus, sesuo, brolis) skatinimui - kiekvieno jų nario, sėkmingai baigusio bet kurį įskaitinio konkurso varžybų nuotolį, iškovotų taškų suma dauginama iš koeficiento 2. Klubų vadovai ar jų įgalioti asmenys, ne vėliau kaip per vieną savaitę po renginio, privalo nurodyti dalyvavusių šeimos narių skaičių ir apie tai informuoti el. paštu vidmantas@lbma.lt  arba tel. 8 686 22292.

Estafetiniuose bėgimuose klubo surinkta taškų suma dauginama iš etapų skaičiaus.

V. Nugalėtojų nustatymas

Kiekviename įskaitiniame ture laimi klubas, surinkęs daugiausiai taškų. Turnyrinėje įskaitoje klubui skiriama tokia taškų suma, kiek tame ture dalyvavo asocijuotų LBMA narių (pvz., jeigu bėgimo renginyje dalyvavo 10 asocijuotų LBMA narių, tai nugalėtojas klubas turnyrinėje lentelėje gauna 10 taškų). Atitinkamai antrą vietą iškovojęs klubas gauna 1 tašku mažiau, negu bėgime dalyvavo asocijuotų LBMA narių (pvz., jeigu bėgimo renginyje dalyvavo 10 asocijuotų LBMA narių, klubas užėmęs antrą vietą kompleksinėje lentelėje gauna 9 (10-1) taškus), trečią vietą iškovojęs klubas gauna 2 taškais mažiau, negu bėgime dalyvavo asocijuotų LBMA narių (pvz., jeigu bėgimo renginyje dalyvavo 10 asocijuotų LBMA narių, klubas užėmęs trečią vietą kompleksinėje lentelėje gauna 8 (10-2) taškus), ir t.t.

Įskaitinėse bėgimo varžybose nedalyvavusiems klubams bus skiriama 0 taškų.

2013 m. LBMA tarpklubinės bėgimo taurės nugalėtoju taps klubas, kuris 8-iuose iš 10-ties įskaitinių turų surinks didžiausią taškų sumą turnyrinėje įskaitoje. Jei du ar daugiau klubų surinks vienodą taškų sumą, nugalėtoju bus paskelbtas (arba aukštesnę vietą užims) tas klubas, kuris bus iškovojęs daugiau prizinių ar aukštesnių vietų. Jei ir šie rodikliai bus vienodi, nugalėtoju (arba aukštesnę vietą užims) taps tas klubas, kuris užims aukštesnę vietą festivalio „Sportas visiems“ bėgimo renginiuose Palangoje, kuris vyks 2013-06-01.

Oficiali įskaita bus vedama tik tarp asocijuotų Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos narių.

Bėgimo konkurso varžybų protokolai bus siunčiami tik tiems klubams, kurie bus sumokėję LBMA privalomą metinį nario mokestį (25 Lt) už 2013 metus.

 

VI. Apdovanojimas

2013 metų tarpklubinės bėgimo taurės nugalėtojas asocijuotų klubų grupėje bus apdovanotas taure, diplomu ir 1000 Lt čekiu sportiniam inventoriui įsigyti.

Klubui, iškovojusiam antrąją vietą, bus įteikta taurė, diplomas ir 700 Lt čekis sportiniam inventoriui įsigyti.

Klubui, iškovojusiam trečiąją vietą, bus įteikta taurė, diplomas ir 500 Lt čekis sportiniam inventoriui įsigyti.

Ketvirtą, penktą ir šeštą vietas iškovoję klubai bus apdovanoti diplomais.

 

VII. Priėmimo sąlygos

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija tarpininkaus bėgimo klubams, kad miestų ir rajonų, kuriems suteikta teisė vykdyti įskaitinius tarpklubinio bėgimo konkurso turus, varžybų organizatoriai atleistų/sumažintų (pagal galimybes) asocijuotus klubų narius nuo starto mokesčio. Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija įsipareigoja pagal turimas 2013 m. finansines galimybes įskaitinių bėgimo turų ir kitų bėgimų organizatoriams ir vykdytojams skirti atitinkamą finansinę paramą (privaloma pateikti išankstinį raštišką prašymą LBMA) sportinių prizų, taurių, medalių pirkimui nugalėtojams ir prizininkams apdovanoti.

Visi tarpklubinės bėgimo taurės klubų nariai ir pavieniai dalyviai, dalyvaujantys įskaitiniuose turuose, privalo laikytis renginio organizatorių nuostatuose numatytų reikalavimų, lengvosios atletikos ir kilnaus sportinio elgesio taisyklių. 2013 m. tarpklubinio bėgimo konkurso dalyvių kelionės, maitinimo, nakvynės ir kitas išlaidas apmoka dalyvius į varžybas komandiruojanti organizacija. Įskaitinių bėgimo varžybų organizatoriai apmoka informacijos, nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimų, bėgimo trasų paruošimo, medicininio aptarnavimo, teisėjavimo ir kitas su bėgimo varžybomis susijusias išlaidas.

Už bėgimo dalyvių sveikatą ir drausmę kelionės ir varžybų metu atsako komandų vadovai, treneriai, mokytojai ar kiti įgalioti dalyvius lydėti į varžybas asmenys.

Sukurtas 2013-04-09 , Atnaujintas 2013-04-09