2017 M. LIETUVOS BĖGIMO MĖGĖJŲ ASOCIACIJOS

T A R P K L U B I N Ė S    T A U R Ė S   N U O S T A T A I

I. Tikslas ir uždaviniai

1. Į bėgimo renginius įtraukti kuo daugiau bėgimo mėgėjų, kitų bėgimą propaguojančių klubų narius bei pavienius mūsų šalies gyventojus.

2. Vykdant bėgimo renginius prisidėti prie sporto kaip sveiko gyvenimo būdo propagavimo.

3. Patikrinti bėgimo mėgėjų klubų bei kitų bėgimą propaguojančių klubų aktyvumą ir skaitlingumą.

4. Sudaryti galimybę visiems bėgimą propaguojantiems klubams lygiomis teisėmis rungtyniauti tarpusavyje.

5. Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos (LBMA) klubus.

II. Laikas, vieta ir programa

Pagal LBMA klubų balsavimą

Eil. Nr.

Data

Turas

Įskaitinio renginio pavadinimas

Nuotoliai

Vieta

1.

2017-03-11

I

Bėgimas „A. Kulviečio obeliskas – Jonava“

15; 3,4 km

Jonava

2.

2017-04-01

II

Visagino pusmaratonis

21,098; 10; 5; 1 km; 400 m

Visaginas

3.

2017-05-13

III

Tradicinis bėgimas „A. Vietrino taurei laimėti“

10; 2,5 km

Kaunas

4.

2017-05-27

IV

Festivalio „Sportas visiems“ bėgimo renginiai

10; 5; 1 km

Palanga

5.

2017-06-24

V

46-asis bėgimas – pusė maratono „Aplink Elektrėnų marias“

21,098; 10 km 3045; 400 m

Elektrėnai

6.

2017-07-29

VI

XVIII-asis tradicinis bėgimas „Aplink Žaslių ežerą“

8 km; 3 km; 1 km

Žasliai

7.

2017-08-12

VII

Bėgimas „Utena –Sudeikiai“

12 km; 5 km

Utena

8.

2017-08-27

VIII

III-čiasis pusės maratono bėgimas „Alytaus tiltai“

21,098 km; 10 km; 5 km

Alytus

9.

2017-09-30

IX

XVIII-asis Tarptautinis Nidos pusės maratono bėgimas

21,098 km; 5 km; 2 km; 500 m

Nida

10.

2017-10-07

X

Tradicinis bėgimas „Pakruojo dvaro takais“

10 km; 2,5 km; 1 km; 500 m

Pakruojis

11.

2017-11-04

XI

Bėgimas, skirtas visiems Lietuvos bėgimo mėgėjams

„Išėjusiems Anapilin“ atminti

12 km; 8 km; 4 km

Pasvalys

12.

2017-11-23

XII

Kauno „Kalėdinis bėgimas - 2017“

11,6 km; 5,8 km; 2,3 km

Kaunas

III. LBMA (tarpklubinės ir individualios) taurės turnyrų įskaita ir taškų skaičiavimo sistema

Tarpklubinės LBMA taurės turnyro įskaitą sudaro taškai iškovoti 8 (aštuoniuose) iš 12 (dvylikos) įskaitinių renginių. Skaičiuojami 8 (aštuoni) geriausi pasiekti klubo rezultatai. LBMA taurės turnyre įskaita vedama tik tarp asociacijai (LBMA) priklausančių klubų.

Taškai bėgimo varžybose skaičiuojami sekančiai: bet kurio nuotolio nugalėtojas pelno tiek taškų, kiek dalyvių sėkmingai baigė tą nuotolį. Už antrą vietą – skiriama vienu tašku mažiau, už trečią – dviem taškais mažiau ir t.t. Vadovaujantis šiuo principu paskutinis finišavęs klubo narys ar individualiai startavęs bėgimo dalyvis gauna vieną tašką.

Be to gauti taškai yra vertinami pagal koeficientus priklausomai nuo bėgimo nuotolio:

- nuotolis (1 km – 7 km) vertinamas koeficientu 1;

- nuotolis (>7 km – 14 km) vertinamas koeficientu 2;

- nuotolis (>14 km – 21 km) (įskaitant ir pusė maratono) vertinamas koeficientu 3;

- nuotolis (21.2 km – 35 km) vertinamas koeficientu 4;

- nuotolis (virš 35 km) vertinamas koeficientu 5.

(Individualiai startavusiems dalyviams taškai skiriami ir jie skaičiuojami tik individualiai taurei).

Bet kokiame nuotolyje moterims ir vyrams taškai skaičiuojami pagal bendrai užimtą vietą. Papildomas koeficientas skiriamas bėgime dalyvaujančių šeimų (mama, tėvas, duktė, sūnus, sesuo, brolis) skatinimui: kiekvieno jų nario, sėkmingai baigusio bet kurį įskaitinio konkurso varžybų nuotolį, iškovotų taškų suma dauginama iš koeficiento 2.

Klubų vadovai ar jų įgalioti asmenys, ne vėliau kaip per vieną savaitę po renginio, el. paštu info@lbma.lt  arba rezultatai@lbma.lt turi informuoti LBMA atstovus apie dalyvavusius šeimos narius ir jų skaičių teisingam rezultatų suskaičiavimui.

Estafetiniuose bėgimuose klubo surinkta taškų suma dauginama iš etapų skaičiaus.

Individualios LBMA taurės turnyro įskaitą sudaro taškai surinkti iš 12 (dvylikos) tų pačių, aukščiau paminėtų įskaitinių renginių. Taškai skaičiuojami kiekvienam bėgikui individualiai, nepriklausomai ar dalyvis priklauso klubui ar startuoja individualiai.

Individualioje LBMA taurės turnyre dalyviai varžosi šiose amžiaus grupėse:

 

Grupės

Gimimo metai

Vyrai

Moterys

Berniukai

V-13

Mergaitės

M-13

2004 m. ir jaunesni (-ės)

Jaunučiai

V-16

Jaunutės

M-16

2003; 2002; 2001 m.

Jauniai

V-19

Jaunės

M-19

2000; 1999; 1998 m.

Pajėgiausieji

V

Pajėgiausios

M

1997, 1996; 1995; 1994; 1993; 1992; 1991; 1990; 1989; 1988 m.

Suaugę

V-30

Suaugę

M-30

1987; 1986; 1985; 1984; 1983 m.

Suaugę

V-35

Suaugę

M-35

1982, 1981; 1980; 1979; 1978 m.

Veteranai

V-40

Veteranės

M-40

1977, 1976; 1975; 1974; 1973 m.

Veteranai

V-45

Veteranės

M-45

1972, 1971; 1970; 1969; 1968 m.

Veteranai

V-50

Veteranės

M-50

1967; 1966; 1965; 1964; 1963 m.

Senjorai

V-55

Senjorės

M-55

1962; 1961; 1960; 1959; 1958 m.

Senjorai

V-60

Senjorės

M-60

1957; 1956; 1955; 1954; 1953 m.

Senjorai

V-65

Senjorės

M-65

1952; 1951; 1950; 1949; 1948 m.

Senjorai

V-70

Senjorės

M-70

1947; 1946; 1945; 1944; 1943 m.

Senjorai

V-75

Senjorės

M-75

1942 m. ir vyresni (-ės)

IV. Nugalėtojų nustatymas

Tarpklubinės LBMA taurės turnyre kiekviename įskaitiniame ture laimi klubas, surinkęs daugiausiai taškų. Turnyrinėje įskaitoje klubui skiriama tokia taškų suma, kiek tame ture dalyvavo asociacijai (LBMA) priklausančių klubų/narių (pvz., jeigu bėgimo renginyje dalyvavo 10 LBMA klubų/narių, tai nugalėtojas klubas turnyrinėje lentelėje gauna 10 taškų). Atitinkamai antrą vietą iškovojęs klubas gauna 1 tašku mažiau, negu bėgime dalyvavo LBMA klubų/narių (pvz., jeigu bėgimo renginyje dalyvavo 10 LBMA klubų/narių, klubas užėmęs antrą vietą kompleksinėje lentelėje gauna 9 (10-1) taškus), trečią vietą iškovojęs klubas gauna 2 taškais mažiau, negu bėgime dalyvavo LBMA klubų/narių (pvz., jeigu bėgimo renginyje dalyvavo 10 LBMA klubų/narių, klubas užėmęs trečią vietą kompleksinėje lentelėje gauna 8 (10-2) taškus), ir t.t.

Įskaitinėse bėgimo varžybose nedalyvavusiems klubams taškai neskiriami.

2017 m. LBMA tarpklubinės bėgimo taurės turnyro nugalėtoju taps klubas, kuris 8-iuose iš 12-os įskaitinių varžybų surinks didžiausią taškų sumą turnyrinėje įskaitoje. Jei du ar daugiau klubų surinks vienodą taškų sumą, nugalėtoju bus paskelbtas (arba aukštesnę vietą užims) tas klubas, kuris bus iškovojęs daugiau prizinių (1-3) ar aukštesnių vietų. Jei ir šie rodikliai bus vienodi, nugalėtoju (arba aukštesnę vietą užims) taps tas klubas, kuris užims aukštesnę vietą festivalio „Sportas visiems“ bėgimo renginiuose Palangoje, kurie vyks 2017-05-27.

Oficiali įskaita bus vedama tik tarp Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos klubų/narių.

Individualios LBMA taurės turnyre nugalėtojais taps tie bėgikai, kurie surinks daugiausiai taškų savo amžiaus grupėje. Tačiau, jeigu bėgikas dalyvavo mažiau nei pusėje (t.y. penkiuose arba mažiau) varžybų, jis į prizininkus nebus įtrauktas. Jeigu bus įskaitiniam bėgimui pasirinktas estafetinis bėgimas, tai jis į individualios taurės skaičiuotę nebus traukiamas.

Taškų skaičiavimo formulė tokia:

Pagrindinis nuotolis:  DT=(3-DL/NL)*500

(DT – dalyvio taškai; DL - dalyvio laikas; NL - nugalėtojo laikas).

Trumpesnis nuotolis: DT=TN/PN*(3-DL/NL)*500

(DT - dalyvio taškai; TN - trumpesnis nuotolis; PN - pagrindinis nuotolis; DL - dalyvio laikas; NL - nugalėtojo laikas).

Už individualios LBMA taurės turnyro skaičiuotę atsakingas Arnas Lukošaitis.

(Kilus klausimams galima skambinti tel. +370 685 34856).

V. Apdovanojimas

2017 metų LBMA tarpklubinės taurės turnyro nugalėtojas klubų grupėje bus apdovanotas taure, diplomu ir 400 čekiu sportiniam inventoriui įsigyti.

Klubui, iškovojusiam antrąją vietą, bus įteikta taurė, diplomas ir 300 čekis sportiniam inventoriui įsigyti.

Klubui, iškovojusiam trečiąją vietą, bus įteikta taurė, diplomas ir 200 čekis sportiniam inventoriui įsigyti.

Ketvirtą, penktą ir šeštą vietas iškovoję klubai bus apdovanoti diplomais.

2017 metų LBMA individualios taurės kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai moterų ir vyrų tarpe bus apdovanoti Lietuvos BMA taurėmis, medaliais ir diplomais. Antrųjų ir trečiųjų vietų laimėtojams bus įteikti atitinkamai sidabro ir bronzos medaliai bei diplomai.


VI. Priėmimo sąlygos

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija tarpininkaus bėgimo klubams, kad miestų ir rajonų, kuriems suteikta teisė vykdyti įskaitinius tarpklubinio bėgimo turnyro turus, varžybų organizatoriai atleistų/sumažintų (pagal galimybes) klubų narius nuo starto mokesčio.

Tuo pačiu Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija įsipareigoja pagal turimas 2017 m. finansines galimybes įskaitinių bėgimo turų ir kitų bėgimų organizatoriams bei vykdytojams skirti atitinkamą finansinę paramą (privaloma pateikti išankstinį raštišką prašymą LBMA) sportinių prizų, taurių, medalių pirkimui nugalėtojams ir prizininkams apdovanoti.

Visi tarpklubinės bėgimo taurės turnyre klubų nariai ir pavieniai dalyviai, dalyvaujantys įskaitiniuose turuose, privalo laikytis renginio organizatorių nuostatuose numatytų taisyklių bei reikalavimų, lengvosios atletikos ir kilnaus sportinio elgesio taisyklių. 2017 m. LBMA turnyrų dalyvių kelionės, maitinimo, nakvynės ir kitas išlaidas apmoka dalyvius į varžybas komandiruojanti organizacija. Įskaitinių bėgimo varžybų organizatoriai apmoka informacijos, nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimų, bėgimo trasų paruošimo, medicininio aptarnavimo, teisėjavimo ir kitas su bėgimo varžybomis susijusias išlaidas.

Už bėgimo dalyvių sveikatą ir drausmę kelionės ir varžybų metu atsako komandų vadovai, treneriai, mokytojai ar kiti įgalioti dalyvius lydėti į varžybas asmenys.

 

Sukurtas 2017-04-03 , Atnaujintas 2017-04-03