2022 METŲ LIETUVOS BĖGIMO MĖGĖJŲ ASOCIACIJOS

TARPKLUBINĖS IR INDIVIDUALIOS TAURĖS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

1. Į bėgimo renginius įtraukti kuo daugiau bėgimo mėgėjų, kitų bėgimą propaguojančių klubų narius bei pavienius mūsų šalies gyventojus.

2. Vykdant bėgimo renginius prisidėti prie sporto kaip sveiko gyvenimo būdo propagavimo.

3. Patikrinti bėgimo mėgėjų klubų bei kitų bėgimą propaguojančių klubų aktyvumą ir skaitlingumą.

4. Sudaryti galimybę visiems bėgimą propaguojantiems klubams lygiomis teisėmis rungtyniauti tarpusavyje.

5. Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos (toliau – LBMA) klubus.

 

II SKYRIUS

ĮSKAITINIAI BĖGIMAI

 

6. Pagal LBMA klubų sprendimą:

Eil. Nr.

Data

Etapai

Įskaitinio renginio pavadinimas

Vieta

Nuotoliai

1.

2022-01-15

I

 XXXII bėgimas „Aplink Želvos ežerą“

Suginčiai

 13 km; 4 km

2.

2022-02-16

II

 Pabaiskas - Ukmergė

Ukmergė

 11,6 km

3.

2022-03-11

III

 Lietuvos Nepriklausomybės

 atkūrimo dienos bėgimas

Prienai

 10 km; 5 km; 2 km

4.

2022-04-24

IV

 Kauno maratonas

Kaunas

 42,195 km; 21,098 km;

 10 km;  5 km

5.

2022-05-27

V

 Bėgimas „Kuršėnams 441“

Kuršėnai

 10 km; 3333 m; 441 m

6.

2022-06-04

VI

 Pasvalio maratonas

Pasvalys

42,195 km; 21,98 km; 10 km;

 3 km; 1 km; 400 m

7.

2022-06-18

VII

 Bėgimas „Krakės - Laiko ratu“

Krakės

 10 km; 5 km

8.

2022-06-24

VIII

 Bėgimas – estafetė

 „Šiaurės maratonas“

Pakruojis

 42,195 km; estafetė 

 42,195 k m; 5 km; 2,5 km

9.

2022-07-06

IX

 Naktinė bėgimo šventė

 „Kaišiadorys-2022“

Kaišiadorys

 10 km; 6 km; 430 m

10.

2022-08-14

X

 Šilalės miesto bėgimas

Šilalė

 10 km; 2,8 km; 400 m

11.

2022-08-28

XI

 Alytaus pusmaratonis

Alytus

 21,098 km; 10,5 km; 3,5 km;

 600 m

12.

2022-09-17

XII

 Festivalio „Sportas visiems“ bėgimai 

Palanga

 10 km; 5 km; 1 km

13.

2022-10-09

XIII

 Utenos hipodromo maratonas

Utena

42,195 km; 21,98 km; 10 km;

 5 km; 3 km; 1 km; 400 m

14.

2022-10-22

XIV

 Bėgimas „Graužikai – Kelmė“

Kelmė

 8 km; 3 km

15.

2022-11-05

XV

 XIII-asis bėgimas „Varnutės ruduo“

Jonava

 10 km; 2,5 km; 300 m

16.

2022-11-19

XVI

 XXI-asis tradicinis bėgimas

 „J.Basanavičiaus tėviškė - Bartninkų

 J.Basanavičiaus mokykla daugiafunkcis

 centras“

Bartninkai, Vilkaviškio raj.

 5,9 km

17.

2022-12-04

XVII

 Saulėtekio maratonas

Vilnius

 42,195 km; 21,098 km;

 12,6 km; 4,2 km; 500 m

18.

2022-12-17

XVIII

 Kauno „Kalėdinis bėgimas“

Kaunas

 10 km; 5 km; 1,7 km

 

III SKYRIUS

TARPKLUBINĖS LBMA TAURĖS TURNYRO SKAIČIAVIMO SISTEMA

 

7. Tarpklubinės LBMA taurės turnyro įskaitą sudaro 18 (aštuoniolika) įskaitinių renginių.

8. Skaičiuojami 9 (devyni) geriausi pasiekti klubo rezultatai.

9. LBMA taurės turnyre įskaita vedama tik tarp asociacijai (LBMA) priklausančių klubų.

10. Taškai bėgimo varžybose skaičiuojami taip:

10.1. bet kurio nuotolio nugalėtojas pelno tiek taškų, kiek dalyvių sėkmingai baigė tą nuotolį;

10.2. už antrą vietą – skiriama vienu tašku mažiau, už trečią – dviem taškais mažiau ir t.t. Vadovaujantis šiuo principu paskutinis finišavęs klubo narys ar individualiai startavęs bėgimo dalyvis gauna vieną tašką.

11. Gauti taškai yra vertinami pagal koeficientus priklausomai nuo bėgimo nuotolio:

11.1. nuotolis (0,1 km – 7,9 km) vertinamas koeficientu 1;

11.2. nuotolis (8 km – 14,9 km) vertinamas koeficientu 2;

11.3. nuotolis (15 km – 21,9 km) (įskaitant ir pusė maratono) vertinamas koeficientu 3;

11.4. nuotolis (22 km – 35 km) vertinamas koeficientu 4;

11.5. nuotolis (virš 35 km) vertinamas koeficientu 5.

12. Individualiai startavusiems dalyviams taškai skiriami ir jie skaičiuojami tik individualiai taurei.

13. Bet kokiame nuotolyje moterims ir vyrams taškai skaičiuojami pagal bendrai užimtą vietą.

14. Papildomas koeficientas skiriamas bėgime dalyvaujančių šeimų (mama, tėvas, duktė, sūnus, sesuo, brolis) skatinimui: kiekvieno jų nario, sėkmingai baigusio bet kurį įskaitinio konkurso varžybų nuotolį, iškovotų taškų suma dauginama iš koeficiento 2.

15. Klubų vadovai ar jų įgalioti asmenys, ne vėliau kaip per vieną savaitę po renginio, elektroniniu paštu rezultatai@lbma.lt arba info@lbma.lt turi informuoti LBMA atstovus apie dalyvavusius šeimos narius ir jų skaičių teisingam rezultatų suskaičiavimui.

16. Papildomas koeficientas skiriamas ir bėgime dalyvaujančių vaikų ir senjorų skatinimui: kiekvieno vaiko ir senjoro, sėkmingai baigusio bet kurį įskaitinio konkurso varžybų nuotolį, iškovotų taškų suma dauginama iš atitinkamo koeficiento atsižvelgiant į amžių:

16.1. 7 metų ir jaunesni vaikai vertinami koeficientu 4

16.2. 8-12 metų amžiaus vaikai vertinami koeficientu 3;

16.3. 13-17 metų amžiaus vaikai vertinami koeficientu 2

16.4. 61-65 metų amžiaus senjorai vertinami koeficientu 2;

16.5. 66-70 metai amžiaus senjorai vertinami koeficientu 3;

16.6. 71-75 metai amžiaus senjorai vertinami koeficientu 4;

16.7. 76 metai amžiaus ir vyresn. senjorai vertinami koeficientu 5.

17. Estafetiniuose bėgimuose klubo surinkta taškų suma dauginama iš etapų skaičiaus.

 

IV SKYRIUS

INDIVIDUALIOS LBMA TAURĖS TURNYRO SKAIČIAVIMO SISTEMA

 

18. Individualios LBMA taurės turnyro įskaitą sudaro 18 (aštuoniolika) tų pačių, aukščiau paminėtų įskaitinių renginių.

19. Skaičiuojami 12 (dvylika) geriausių rezultatų.

20. Kad dalyvis pretenduotų į apdovanojamus, jis turi sudalyvauti bent penkiuose įskaitiniuose etapuose.

21. Taškai skaičiuojami kiekvienam bėgikui individualiai, nepriklausomai ar dalyvis priklauso klubui ar startuoja individualiai.

22. Individualioje LBMA taurės turnyre dalyviai varžosi šiose amžiaus grupėse:

Grupės

Gimimo metai

Vyrai

Moterys

 Berniukai

V-13

 Mergaitės

M-13

 2009 m. ir jaunesni (-ės)

 Jaunučiai

V-16

 Jaunutės

M-16

 2008; 2007; 2006 m.

 Jauniai

V-19

 Jaunės

M-19

 2005; 2004; 2003 m.

 Pajėgiausieji

V

 Pajėgiausios

M

 2002; 2001; 2000; 1999; 1998; 1997; 1996; 1995; 1994; 1993 m.

 Suaugę

V-30

 Suaugę

M-30

 1992; 1991; 1990; 1989; 1988 m.

 Suaugę

V-35

 Suaugę

M-35

 1987; 1986; 1985; 1984; 1983 m.

 Veteranai

V-40

 Veteranės

M-40

 1982; 1981; 1980; 1979; 1978 m.

 Veteranai

V-45

 Veteranės

M-45

 1977; 1976; 1975; 1974; 1973 m.

 Veteranai

V-50

 Veteranės

M-50

 1972; 1971; 1970; 1969; 1968 m.

 Veteranai

V-55

 Veteranės

M-55

 1967; 1966; 1965; 1964; 1963 m.

 Senjorai

V-60

 Senjorės

M-60

 1962; 1961; 1960; 1959; 1958 m.

 Senjorai

V-65

 Senjorės

M-65

 1957; 1956; 1955; 1954; 1953 m.

 Senjorai

V-70

 Senjorės

M-70

 1952; 1951; 1950; 1949; 1948 m.

 Senjorai

V-75

 Senjorės

M-75

 1947 m. ir vyresni (-ės)

23. Jei dalyvis startuoja dvejuose nuotoliuose, tai taškai individualioje įskaitoje nesumuojami, o skaičiuojami tik didesni vienos distancijos taškai.

24. Jei dalyvis dalyvauja ilgesniame nuotolyje nei jam priklauso pagal amžiaus grupę, tai jam ilgesnės distancijos taškai individualioje įskaitoje neskaičiuojami, o kaip paskatinimą dalyvis gauna 100 taškų.

25. Taškų skaičiavimo formulė tokia:

25.1 Pagrindinis nuotolis: DT=(3-DL/NL)*500

(DT – dalyvio taškai; DL – dalyvio laikas; NL – nugalėtojo laikas).

25.2. Trumpesnis nuotolis: DT=TN/PN*(3-DL/NL)*500

(DT – dalyvio taškai; TN – trumpesnis nuotolis; PN – pagrindinis nuotolis; DL – dalyvio laikas; NL – nugalėtojo laikas).

26. Už individualios LBMA taurės turnyro skaičiuotę atsakingas Arnas Lukošaitis.

(Kilus klausimams dėl individualios taurės skaičiuotės skambinti tel. 8 685 34 856).

 

V SKYRIUS

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

 

27. Tarpklubinės LBMA taurės turnyre kiekviename įskaitiniame ture laimi klubas, surinkęs daugiausiai taškų.

28. Turnyrinėje įskaitoje klubui skiriama tokia taškų suma, kiek tame ture dalyvavo asociacijai (LBMA) priklausančių klubų/narių (pvz., jeigu bėgimo renginyje dalyvavo 10 LBMA klubų/narių, tai nugalėtojas klubas turnyrinėje lentelėje gauna 10 taškų). Atitinkamai antrą vietą iškovojęs klubas gauna 1 tašku mažiau, negu bėgime dalyvavo LBMA klubų/narių (pvz., jeigu bėgimo renginyje dalyvavo 10 LBMA klubų/narių, klubas užėmęs antrą vietą kompleksinėje lentelėje gauna 9 (10-1) taškus), trečią vietą iškovojęs klubas gauna 2 taškais mažiau, negu bėgime dalyvavo LBMA klubų/narių (pvz., jeigu bėgimo renginyje dalyvavo 10 LBMA klubų/narių, klubas užėmęs trečią vietą kompleksinėje lentelėje gauna 8 (10-2) taškus) ir t.t.

29. Įskaitinėse bėgimo varžybose nedalyvavusiems klubams taškai neskiriami.

30. 2022 m. LBMA tarpklubinės bėgimo taurės turnyro nugalėtoju taps klubas, kuris 9-iuose iš 18-os įskaitinių varžybų surinks didžiausią taškų sumą turnyrinėje įskaitoje.

31. Jei du ar daugiau klubų surinks vienodą taškų sumą, nugalėtoju bus paskelbtas (arba aukštesnę vietą užims) tas klubas, kuris bus iškovojęs daugiau 1 vietų, jei lygu, kas daugiau 2 vietų, jei vėl lygu – 3 vietų ar aukštesnių vietų.

32. Oficiali įskaita vedama tik tarp LBMA klubų/narių.

33. Dalyvis startavęs už vieną LBMA klubą/narį, sezono eigoje klubo keisti negali, nebent klubai susitaria tarpusavyje ir apie tai informuoja LBMA.

34. Individualios LBMA taurės turnyre nugalėtojais taps tie bėgikai, kurie surinks daugiausiai taškų savo amžiaus grupėje.

35. Tačiau, jeigu bėgikas dalyvavo mažiau nei penkiose įskaitinėse varžybose, jis į prizininkus nebus įtrauktas.

36. Jeigu įskaitiniam bėgimui pasirinktas estafetinis bėgimas, tai jis į individualios taurės skaičiuotę nebus traukiamas.

 

VI SKYRIUS

APDOVANOJIMAS

 

37. 2022 metų LBMA tarpklubinės taurės turnyro nugalėtojas ir prizininkai klubų grupėje bus apdovanojami taure ir diplomu.

38. Ketvirtą, penktą ir šeštą vietas iškovoję klubai bus apdovanoti diplomais.

39. 2022 metų LBMA individualios taurės kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai moterų ir vyrų tarpe bus apdovanoti LBMA taurėmis, medaliais ir diplomais. Antrųjų ir trečiųjų vietų laimėtojams bus įteikti atitinkamai sidabro ir bronzos medaliai bei diplomai.

 

VII SKYRIUS

PRIĖMIMO SĄLYGOS

 

40. Visi tarpklubinės bėgimo taurės turnyre klubų nariai ir pavieniai dalyviai, dalyvaujantys įskaitiniuose turuose, privalo laikytis renginio organizatorių nuostatuose numatytų taisyklių bei reikalavimų, lengvosios atletikos ir kilnaus sportinio elgesio taisyklių.

41. 2022 m. LBMA turnyrų dalyvių kelionės, maitinimo, nakvynės ir kitas išlaidas apmoka dalyvius į varžybas komandiruojanti organizacija.

42. Įskaitinių bėgimo varžybų organizatoriai apmoka informacijos, nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimų, bėgimo trasų paruošimo, medicininio aptarnavimo, teisėjavimo ir kitas su bėgimo varžybomis susijusias išlaidas.

43. Už bėgimo dalyvių sveikatą ir drausmę kelionės ir varžybų metu atsako komandų vadovai, treneriai, mokytojai ar kiti įgalioti dalyvius lydėti į varžybas asmenys.

44. Dalyviai, užsiregistravę į LBMA renginį, sutinka su tuo, kad renginio organizatoriai disponuoja tam tikrais dalyvių asmens duomenimis, kurie būtini varžybų organizavimui, rezultatų ir vietų išaiškinimui bei jų skelbimui, varžybų dalyvių informavimui. Varžybų dalyviai ar nepilnamečius dalyvius atstovaujantys asmenys sutinka, kad nuotraukos su jų atvaizdas gali būti viešai prieinami ir publikuojami.

 
 
Sukurtas 2022-01-19 , Atnaujintas 2022-01-19