2020 m. LIETUVOS BĖGIMO MĖGĖJŲ ASOCIACIJOS

T A R P K L U B I N Ė S   T A U R Ė S   N U O S T A T A I

NAUJA REDAKCIJA 2020-07-01

 

I SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Į bėgimo renginius įtraukti kuo daugiau bėgimo mėgėjų, kitų bėgimą propaguojančių klubų narius bei pavienius mūsų šalies gyventojus.

2. Vykdant bėgimo renginius prisidėti prie sporto kaip sveiko gyvenimo būdo propagavimo.

3. Patikrinti bėgimo mėgėjų klubų bei kitų bėgimą propaguojančių klubų aktyvumą ir skaitlingumą.

4. Sudaryti galimybę visiems bėgimą propaguojantiems klubams lygiomis teisėmis rungtyniauti tarpusavyje.

5. Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos (toliau – LBMA) klubus.

II SKYRIUS

ĮSKAITINIAI BĖGIMAI

6. Pagal LBMA klubų sprendimą:

Eil. Nr. Data Etapas Įskaitinio renginio pavadinimas Vieta Nuotoliai
1. 2020.03.11 I Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos bėgimas Prienai 10 km; 5 km; 2 km
2. 2020.07.17 II Šv. Magdalenos Naktinis moterų bėgimas Klaipėda 5 km; 3 km
3. 2020.07.25 III Bėgimas "Aplink Žaslių ežerą" Žasliai 7.8 km; 3 km; 1 km
4. 2020.08.08 IV Trail bėgimas „Girių labirintai“ Višakio Rūda 42 km; 21 km; 10 km
5. 2020.08.09 V Šilalės miesto bėgimas 2020 Šilalė 10 km; 5,2 km 2,8 km; 400 m
6. 2020.08.30 VI VI pusės maratono bėgimas „Alytaus tiltai“ Alytus 21,098 km; 10 km; 3 km
7. 2020.09.19 VII Festivalio „Sportas visiems“ bėgimo renginiai Palanga 10 km; 5 km; 1 km
8. 2020.09.26 VIII „BeActive Night“ PASVALYS Pasvalys 8 km; 2 km; 400 m
9. 2020.10.31 IX Tradicinis bėgimas „Graužikai – Kelmė“ Kelmė 8.2 km; 3 km
10. 2020.11.08 X Tradicinis bėgimas „Pakruojo dvaro takais“ Pakruojis 10 km; 2,5 km; 1 km; 500 m
11. 2020.11.14 XI Varnutės bėgimas 2020 Jonava 10 km; 2,5 km; 300 m
12. 2020.11.21 XII XIX-asis tradicinis bėgimas „J.Basanavičiaus tėviškė – Bartininkų J.Basanavičiaus mokykla daugiafunkcinis centras“ Bartininkai, Vilkaviškio r. 5.9 km
13. 2020.12.06 XIII Saulėtekio maratonas Vilnius 42,195 km; 21,098 km; 12,6 km; 4,2 km; 400 m
14. 2020.12.19 XIV Kauno „Kalėdinis bėgimas . 2020“ Kaunas 10 km; 5 km; 1,7 km

 

Planuotas pirminis variantas

Eil. Nr.

Data

Etapai

Įskaitinio renginio pavadinimas

Vieta

Nuotoliai

1.

2020-03-11

I

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos bėgimas

Prienai

10 km; 5 km; 2 km

2.

2020-05-16

II

NEĮVYKO DĖL PASKELBO KARANTINO

Šventinis bėgimas „Kuršėnams 439“

Kuršėnai

10 km; 3,3 km; 439 m

3.

2020-05-23

III

PERKELTAS į 2020-08-08   

Trail bėgimas „Girių labirintai“

Višakio Rūda

42 km; 21 km; 10 km

4.

2020-05-30

IV

PERKELTAS į 2020-09-19

Festivalio „Sportas visiems“ bėgimo renginiai

Palanga

10 km; 5 km; 1 km

5.

2020-07-17

V

Šv. Magdalenos Naktinis moterų bėgimas

Klaipėda

5 km; 3 km

6.

2020-07-25

VI

Bėgimas „Aplink Žaslių ežerą"

Žasliai

7,8 km; 3 km; 1 km

7.

2020-08-09

VII

Šilalės miesto bėgimas 2020

Šilalė

10 km; 5,2 km 2,8 km; 400 m

8.

2020-09-30

VIII

VI pusės maratono bėgimas „Alytaus tiltai“

Alytus

21,098 km; 10 km; 3 km

9.

2020-09-19

IX

ATŠAUKTAS DĖL SUSIDUBLIAVIMO SU PALANGA

Pasvalio miesto šventinis bėgimas

Pasvalys

10,3 km; 3,4 km; 800 m

10.

2020-09-26

X

XXI-asis Tarptautinis Nidos pusės maratono bėgimas

Nida

21,098 km; 5 km; 2 km; 500 m

11.

2020-10-31

XI

Tradicinis bėgimas „Graužikai – Kelmė“

Kelmė

8,2 km; 3 km

12.

2020-11-08

XII

Tradicinis bėgimas „Pakruojo dvaro takais“

Pakruojis

10 km; 2,5 km; 1 km; 500 m

13.

2020-11-14

XIII

Varnutės bėgimas

Jonava

10 km; 2,5 km; 300 m

14.

2020-11-21

XIV

XIX-asis tradicinis bėgimas „J.Basanavičiaus tėviškė –

Bartininkų J.Basanavičiaus mokykla daugiafunkcinis centras“

Bartininkai, Vilkaviškio r.

5,9 km

15.

2020-12-06

XV

Saulėtekio maratonas

Vilnius

42,195 km; 21,098 km; 12,6 km; 4,2 km; 400 m

16.

2020-12-19

XVI

Kauno „Kalėdinis bėgimas - 2020“

Kaunas

10 km; 5 km; 1,7 km

III SKYRIUS

TARPKLUBINĖS LBMA TAURĖS TURNYRO SKAIČIAVIMO SISTEMA

 

7. Tarpklubinės LBMA taurės turnyro įskaitą sudaro 14 (keturiolika) įskaitinių renginių.

8. Skaičiuojami 8 (aštuoni) geriausi pasiekti klubo rezultatai.

9. LBMA taurės turnyre įskaita vedama tik tarp asociacijai (LBMA) priklausančių klubų.

10. Taškai bėgimo varžybose skaičiuojami taip:

10.1. bet kurio nuotolio nugalėtojas pelno tiek taškų, kiek dalyvių sėkmingai baigė tą nuotolį;

10.2. už antrą vietą – skiriama vienu tašku mažiau, už trečią – dviem taškais mažiau ir t.t. Vadovaujantis šiuo principu paskutinis finišavęs klubo narys ar individualiai startavęs bėgimo dalyvis gauna vieną tašką.

11. Gauti taškai yra vertinami pagal koeficientus priklausomai nuo bėgimo nuotolio:

11.1. nuotolis (1 km – 7 km) vertinamas koeficientu 1;

11.2. nuotolis (8 km – 14 km) vertinamas koeficientu 2;

11.3. nuotolis (15 km – 21 km) (įskaitant ir pusė maratono) vertinamas koeficientu 3;

11.4. nuotolis (22 km – 35 km) vertinamas koeficientu 4;

11.5. nuotolis (virš 35 km) vertinamas koeficientu 5.

12. Individualiai startavusiems dalyviams taškai skiriami ir jie skaičiuojami tik individualiai taurei.

13. Bet kokiame nuotolyje moterims ir vyrams taškai skaičiuojami pagal bendrai užimtą vietą.

14. Papildomas koeficientas skiriamas bėgime dalyvaujančių šeimų (mama, tėvas, duktė, sūnus, sesuo, brolis) skatinimui: kiekvieno jų nario, sėkmingai baigusio bet kurį įskaitinio konkurso varžybų nuotolį, iškovotų taškų suma dauginama iš koeficiento 2.

15. Klubų vadovai ar jų įgalioti asmenys, ne vėliau kaip per vieną savaitę po renginio, elektroniniu paštu rezultatai@lbma.lt arba info@lbma.lt turi informuoti LBMA atstovus apie dalyvavusius šeimos narius ir jų skaičių teisingam rezultatų suskaičiavimui.

16. Papildomas koeficientas skiriamas ir bėgime dalyvaujančių senjorų skatinimui: kiekvieno senjoro, sėkmingai baigusio bet kurį įskaitinio konkurso varžybų nuotolį, iškovotų taškų suma dauginama iš atitinkamo koeficiento atsižvelgiant į amžių:

16.1. 61-65 metų amžiaus senjorai vertinami koeficientu 2;

16.2. 66-70 metai amžiaus senjorai vertinami koeficientu 3;

16.3. 71-75 metai amžiaus senjorai vertinami koeficientu 4;

16.4. 76 metai amžiaus ir vyresn. senjorai vertinami koeficientu 5.

17. Estafetiniuose bėgimuose klubo surinkta taškų suma dauginama iš etapų skaičiaus.

 

IV SKYRIUS

INDIVIDUALIOS LBMA TAURĖS TURNYRO SKAIČIAVIMO SISTEMA

 

18. Individualios LBMA taurės turnyro įskaitą sudaro 14 (keturiolika) tų pačių, aukščiau paminėtų įskaitinių renginių.

19. Skaičiuojami 10 (dešimt) geriausių rezultatų.

20. Taškai skaičiuojami kiekvienam bėgikui individualiai, nepriklausomai ar dalyvis priklauso klubui ar startuoja individualiai.

21. Individualioje LBMA taurės turnyre dalyviai varžosi šiose amžiaus grupėse:

Grupės

Gimimo metai

Vyrai

Moterys

Berniukai

V-13

Mergaitės

M-13

2007 m. ir jaunesni (-ės)

Jaunučiai

V-16

Jaunutės

M-16

2006; 2005; 2004 m.

Jauniai

V-19

Jaunės

M-19

2003; 2002; 2001 m.

Pajėgiausieji

V

Pajėgiausios

M

2000; 1999; 1998; 1997; 1996; 1995; 1994; 1993; 1992; 1991 m.

Suaugę

V-30

Suaugę

M-30

1990; 1989; 1988; 1987; 1986 m.

Suaugę

V-35

Suaugę

M-35

1985; 1984; 1983; 1982; 1981 m.

Veteranai

V-40

Veteranės

M-40

1980; 1979; 1978; 1977; 1976 m.

Veteranai

V-45

Veteranės

M-45

1975; 1974; 1973; 1972; 1971 m.

Veteranai

V-50

Veteranės

M-50

1970; 1969; 1968; 1967; 1966 m.

Senjorai

V-55

Senjorės

M-55

1965; 1964; 1963; 1962; 1961 m.

Senjorai

V-60

Senjorės

M-60

1960; 1959; 1958; 1957; 1956 m.

Senjorai

V-65

Senjorės

M-65

1955; 1954; 1953; 1952; 1951 m.

Senjorai

V-70

Senjorės

M-70

1950; 1949; 1948; 1947; 1946 m.

Senjorai

V-75

Senjorės

M-75

1945 m. ir vyresni (-ės)

22. Jei dalyvis startuoja dvejuose nuotoliuose, tai taškai individualioje įskaitoje nesumuojami, o skaičiuojami tik didesni vienos distancijos taškai.

23. Jei dalyvis dalyvauja ilgesniame nuotolyje nei jam priklauso pagal amžiaus grupę, tai jam ilgesnės distancijos taškai individualioje įskaitoje nekaičiuojami, o kaip paskatinimą dalyvis gauna 100 taškų.

24. Taškų skaičiavimo formulė tokia:

24.1 Pagrindinis nuotolis: DT=(3-DL/NL)*500

(DT – dalyvio taškai; DL – dalyvio laikas; NL – nugalėtojo laikas).

24.2. Trumpesnis nuotolis: DT=TN/PN*(3-DL/NL)*500

(DT – dalyvio taškai; TN – trumpesnis nuotolis; PN – pagrindinis nuotolis; DL – dalyvio laikas; NL – nugalėtojo laikas).

25. Už individualios LBMA taurės turnyro skaičiuotę atsakingas Arnas Lukošaitis.

(Kilus klausimams skambinti Tel. 8 685 34 856).

 

V SKYRIUS

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

 

26. Tarpklubinės LBMA taurės turnyre kiekviename įskaitiniame ture laimi klubas, surinkęs daugiausiai taškų.

27. Turnyrinėje įskaitoje klubui skiriama tokia taškų suma, kiek tame ture dalyvavo asociacijai (LBMA) priklausančių klubų/narių (pvz., jeigu bėgimo renginyje dalyvavo 10 LBMA klubų/narių, tai nugalėtojas klubas turnyrinėje lentelėje gauna 10 taškų). Atitinkamai antrą vietą iškovojęs klubas gauna 1 tašku mažiau, negu bėgime dalyvavo LBMA klubų/narių (pvz., jeigu bėgimo renginyje dalyvavo 10 LBMA klubų/narių, klubas užėmęs antrą vietą kompleksinėje lentelėje gauna 9 (10-1) taškus), trečią vietą iškovojęs klubas gauna 2 taškais mažiau, negu bėgime dalyvavo LBMA klubų/narių (pvz., jeigu bėgimo renginyje dalyvavo 10 LBMA klubų/narių, klubas užėmęs trečią vietą kompleksinėje lentelėje gauna 8 (10-2) taškus) ir t.t.

28. Įskaitinėse bėgimo varžybose nedalyvavusiems klubams taškai neskiriami.

29. 2020 m. LBMA tarpklubinės bėgimo taurės turnyro nugalėtoju taps klubas, kuris 8-iuose iš 14-os įskaitinių varžybų surinks didžiausią taškų sumą turnyrinėje įskaitoje.

30. Jei du ar daugiau klubų surinks vienodą taškų sumą, nugalėtoju bus paskelbtas (arba aukštesnę vietą užims) tas klubas, kuris bus iškovojęs daugiau prizinių (1-3) ar aukštesnių vietų. Jei ir šie rodikliai bus vienodi, nugalėtoju (arba aukštesnę vietą užims) taps tas klubas, kuris užims aukštesnę vietą festivalio „Sportas visiems“ bėgimo renginiuose Palangoje, kurie vyks 2020-09-19.

31. Oficiali įskaita vedama tik tarp Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos klubų/narių.

32. Individualios LBMA taurės turnyre nugalėtojais taps tie bėgikai, kurie surinks daugiausiai taškų savo amžiaus grupėje.

33. Tačiau, jeigu bėgikas dalyvavo mažiau nei penkiose įskaitinėse varžybose, jis į prizininkus nebus įtrauktas.

34. Jeigu įskaitiniam bėgimui pasirinktas estafetinis bėgimas, tai jis į individualios taurės skaičiuotę nebus traukiamas.

 

VI SKYRIUS

APDOVANOJIMAS

 

35. 2020 metų LBMA tarpklubinės taurės turnyro nugalėtojas klubų grupėje bus apdovanotas taure, diplomu ir 400 čekiu sportiniam inventoriui įsigyti.

36. Klubui, iškovojusiam antrąją vietą, bus įteikta taurė, diplomas ir 300 čekis sportiniam inventoriui įsigyti.

37. Klubui, iškovojusiam trečiąją vietą, bus įteikta taurė, diplomas ir 200 čekis sportiniam inventoriui įsigyti.

38. Ketvirtą, penktą ir šeštą vietas iškovoję klubai bus apdovanoti diplomais.

39. 2020 metų LBMA individualios taurės kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai moterų ir vyrų tarpe bus apdovanoti Lietuvos BMA taurėmis, medaliais ir diplomais. Antrųjų ir trečiųjų vietų laimėtojams bus įteikti atitinkamai sidabro ir bronzos medaliai bei diplomai.

 

VII SKYRIUS

PRIĖMIMO SĄLYGOS

 

40. Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija įsipareigoja pagal turimas 2020 m. finansines galimybes įskaitinių bėgimo turų ir kitų bėgimų organizatoriams bei vykdytojams skirti atitinkamą finansinę paramą (privaloma pateikti išankstinį raštišką prašymą LBMA) sportinių prizų, taurių, medalių pirkimui nugalėtojams ir prizininkams apdovanoti.

41. Visi tarpklubinės bėgimo taurės turnyre klubų nariai ir pavieniai dalyviai, dalyvaujantys įskaitiniuose turuose, privalo laikytis renginio organizatorių nuostatuose numatytų taisyklių bei reikalavimų, lengvosios atletikos ir kilnaus sportinio elgesio taisyklių.

42. 2020 m. LBMA turnyrų dalyvių kelionės, maitinimo, nakvynės ir kitas išlaidas apmoka dalyvius į varžybas komandiruojanti organizacija.

43. Įskaitinių bėgimo varžybų organizatoriai apmoka informacijos, nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimų, bėgimo trasų paruošimo, medicininio aptarnavimo, teisėjavimo ir kitas su bėgimo varžybomis susijusias išlaidas.

44. Už bėgimo dalyvių sveikatą ir drausmę kelionės ir varžybų metu atsako komandų vadovai, treneriai, mokytojai ar kiti įgalioti dalyvius lydėti į varžybas asmenys.

45. Dalyviai, užsiregistravę į LBMA renginį, sutinka su tuo, kad renginio organizatoriai disponuoja tam tikrais dalyvių asmens duomenimis, kurie būtini varžybų organizavimui, rezultatų ir vietų išaiškinimui bei jų skelbimui, varžybų dalyvių informavimui. Varžybų dalyviai ar nepilnamečius dalyvius atstovaujantys asmenys sutinka, kad nuotraukos su jų atvaizdas gali būti viešai prieinami ir publikuojami.

Sukurtas 2020-01-24 , Atnaujintas 2020-01-24