Su giliu liūdesiu pranešame

Iliustracija

Eidamas 82-rus metus Anapinin iškeliavo Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos įkūrėjas, ilgametis jos vadovas, poetas ir dainius Romas Bernotas.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems nuo visos bėgimo benduomenės.

 
Parašyta 2022-07-13 , kategorijoje "Kitos"